Kronos

Kronos is de kannibaal uit de Griekse godenwereld.
Hij at zijn eigen kinderen op.
Zijn vader had hem namelijk vervloekt:
zijn eigen kinderen zouden hem vermoorden.
En dat wilde hij voorkomen.
8 Kronosfiguren, hoogte ongeveer 40cm