dwaze Lot

Een serie van 15 beelden, hoogte ongeveer 20cm.
Dwaze Lot gaat over het verschil tussen willoosheid en overgave,
nederigheid en geknakte ego’s.